Knowledge ความรู้ เรื่องเซ็กส์

มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเจ็บหรือไม่?

สำหรับการมีเซ็กส์หรือเพศสัมพันธ์หรือการเย็ดครั้งแรกนั้นแน่นอนว่าหลายคนที่ยังไม่เคยจะต้องเกิดความรู้สึกกลัวและไม่กล้าที่จะลอง พร้อมกับตั้งคำถามว่า